MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

66/2015.(IV.29.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Egyebek

Gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatása

 

A Képviselő-testület:

 

 1./ Máriapócs  Város  Önkormányzat  pályázatot  nyújt  be  a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására kiírt pályázat keretében étkező, étterem kapacitás bővítésére.

2./  Megbízza Papp Bertalan polgármestert a pályázat elkészíttetésével és határidőre történő benyújtásával.

       Határidő: 2015. május 29.

       Felelős:   Papp Bertalan polgármester