MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

65/2015.(IV.29.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Máriapócs Város Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervének jóváhagyása

A Képviselő-testület:

 

 

1.   az előterjesztés melléklete alapján, Máriapócs Város Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervét az abban foglaltak szerint fogadja el.

Felkéri a jegyzőt, hogy a közbeszerzési terv közzétételéről, és nyilvános hozzáféréséről gondoskodni szíveskedjen.

    

Határidő:       folyamatos

Felelős:         Papp Bertalan polgármester

                       Dr. Juhász Szabolcs jegyző