MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

64/2015.(IV.29.)

H A T Á R O Z A T A:

 

A felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulók pénzbeli támogatásáról

 

A Képviselő-testület:

 

1.)         Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Máriapócson lakóhellyel rendelkező a felsőoktatás nappali tagozatán tanulókat, aktív hallgatói jogviszony igazolása mellett, kérelemre pénzbeli támogatásban részesíti:

 

1/a    minden év március 15-ig benyújtott kérelmek esetén  április hónapban,  hallgatónként  10.000.- Ft összeg,

 

1/b    minden év október 15-ig benyújtott kérelmek esetén  november hónapban  hallgatónként 10.000 Ft összeg.

 

Határidő: folyamatos

Felelős: Papp Bertalan polgármester