MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

63/2015.(IV.29.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Beszámoló a 2014. évi gyermekvédelmi tevékenységről

Gyermekjóléti Szolgálat, Jegyzői Gyámhatóság, Gyámhivatal

 

A Képviselő-testület:

 

1./  A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva a 2014. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelést elfogadja.

 

2./  Megbízza a Máriapócs Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét, hogy a Máriapócs Város Önkormányzat gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló értékelést küldje meg a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala részére.