MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

60/2015.(IV.29.)

PÓCSPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

42/2015.(IV.29.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Máriapócs Város Önkormányzat és Pócspetri Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata a Máriapócsi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról

 

A Képviselő-testület:

 

1./ A Máriapócsi Közös Önkormányzati Hivatal  2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás költségvetési bevételi és kiadási főösszegét, valamint pénzmaradványát

 

176 816 E Ft

Költségvetési bevétellel

176 816 E Ft

Költségvetési kiadással

0 E Ft

költségvetési maradvánnyal

 

 

hagyja jóvá.

 

(1) Az Önkormányzat kiadásait, bevételeit mérlegszerűen az                           1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

 

Határidő:  azonnal

Felelős :   jegyző

Határozatról értesül: Hivatal dolgozói

                                  Irattár