MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉTŐL                              „ M Á S O L A T „

4326. Máriapócs, Kossuth-tér 1. sz.

Telefon száma: 42/385-015.

Telefax száma: 42/554-000.

Száma:   1.459-2  / 2015.

 

MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

8/2015(IV.29)

R E N D E L E T E:

 

Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011 és 2014 év között hozott költségvetési rendeleteinek hatályon kívül helyezéséről

 

1.    §

Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az e rendelet mellékletében szereplő 2011 és 2014 év között keletkezett költségvetési rendeleteket hatályon kívül helyezi.

 

2.    §

(1)   E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(2)   A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

 

         M á r i a p ó c s, 2015. április 29.

 

          P a p p  Bertalan s.k.                          Dr. Juhász Szabolcs s.k.

             polgármester                                           jegyző

 

          A másolat hiteles: Rátonyiné Szabolcsi Ildikó leíró.

 

       Kihirdetési záradék:

 

       E rendeletet 2015. április 30 napon kihirdettem.

       Máriapócs, 2015. április 30.

 

Dr. Juhász Szabolcs

                                                                              jegyző

 

                                                                                            Melléklet

 

2011. évi rendeletek

·        Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011.(III.21.) rendelete a 2010. évi önkormányzati költségvetés módosításáról;

·        Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(V.02.) rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról;

·        Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2011.(IX.29.) rendelete az önkormányzati 2011. évi költségvetés módosításáról;

·        Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2011.(XII.15.) rendelete az önkormányzati 2011. évi költségvetés módosításáról;

 

2012. évi rendeletek

·        Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2012.(II.01.) rendelete az önkormányzati 2011. évi költségvetés módosításáról;

·        Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2012.(IV.26.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadásáról;

·        Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(VIII.16.) rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetés módosításáról

 

2013. évi rendeletek

·        Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013.(II.26.) rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetés módosításáról;

·        Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(IV.30.) rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetési zárszámadásáról;

·        Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013.(XI.27.) rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetés módosításáról;

 

2014. évi rendeletek

·        Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(IV.30.) rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013.(II.04.) rendelet módosításáról;

·        Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetési zárszámadásáról;

·        Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.13.) rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014.(II.05.) rendelet módosításáról