MÁRIAPÓCS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

4/2003./II. 12./KT. SZ.

R E N D E L E T E:

 

Az Önkormányzat adóigazgatási feladatot ellátó dolgozók anyagi érdekeltségéről szóló 11/1997./IX. 24./KT. SZ. rendeletének hatályon kívül helyezése.

 

A Képviselő-testület:

1.   §.

 

Az önkormányzat adóigazgatási feladatot ellátó dolgozók anyagi érdekeltségéről szóló 11/1997./IX. 24./KT. SZ. rendeletét hatályon kívül helyezi.

 

2.   §.

 

(1)  E rendelet 2003. február 13. napján lép hatályba.

(2)  A rendelet kihirdetéséről helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.