A Máriapócsért Alapítvány 1990. augusztus 01-én alakult. Az alapítvány célja:

Máriapócsnak, úgy, mint vallási zarándokhelynek szellemi, kulturális, gazdasági, határon túli együttműködések segítése.

Célunk a határon túli együttműködés erősítése, partner kapcsolatok kialakítása.       A hagyományok ápolását és kultúra terjesztését szeretnénk folytatni. Határon túli testvértelepüléseinkkel közös csereprogramok megvalósítása: Máriabild, Mezőfény, Mezőgecse,  Szentgotthárd,Csípálfalva, Klokočov.

Több nagyobb rendezvényt is megvalósítottunk, és segítettünk több civil szervezetnek a rendezvényeik szervezésében. 

Folyamatosan álltunk a város civil szervezeteinek segítségére, megjelentettük a Pócsi Újságot, a helyi lakosság és civil szféra tájékoztatására.

Alapítványunk alapszabályban meghatározott legfontosabb céljai és feladatai:

- a Máriapócs szellemi fejlődésének elősegítése,

- Máriapócs kulturális, társadalmi hagyományainak, néprajzának megismerése, feltárása ápolása és terjesztése,

- a közösségi szellem erősítése,

- közösségi programok szervezése.

- határon túli együttműködés

- partner kapcsolatok kialakítása

- testvérvárosi kapcsolatok kialakítása.

Rendezvényeinkre meghívjuk a környező települések művészeti csoportjait és testvér valamint partnertelepüléseink művészeti csoportjait.

Az alapítvány révén több nagy rendezvényt, együttműködést, látogatást valósítottunk meg az évek során.

Egész éves rendezvénysorozatot tervezünk a város központjának megújulása alkalmából, ami nem csupán megrendezett programokból áll, hanem szakmai kiadványok megjelentetéséből, és városban élő civil szervezeteknek és intézményeknek megrendezett szakmai napokból, testvértelepülésekkel való kapcsolattartásról és szakmai utakról is szólna.

Az ünnepségeinket szeretnénk méltóképpen megtartani hazai és határon szervezetek és fellépők bevonásával, lehetőséget adni a helyi civil szervezetek és környékbeli hagyományőrző civil szervezetek hagyományainak bemutatására, és a mi hagyományaink megismertetése a határon-túli településekkel. 

Máriapócs város önkormányzata kezdeményezésével az Észak Alföldi régióban konzorcium jött létre azon önkormányzatok összefogásával, akik felismerték, hogy a Zarándok Út, a vallási turizmus húzóprojektje lehet a közép-európai térségben.

Ezen összefogást is szeretnénk népszerűsíteni, hogy a későbbiekben elősegítsük az Út menti Önkormányzati Társulás létrehozását.
 

Az alapítvány képviselő szerve a kuratórium, melynek tagjai:

Máriapócs mindenkori képviselő-testülete a polgármester vezetésével.
 

Az Alapítvány székhelye: 4326 Máriapócs, Kossuth tér 1.