Dudás Miklós Görögkatolikus Két Tanítási Nyelvű Iskola

Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

4326 Máriapócs, Kossuth tér 10.

Tel: 42/554-015           

E-mail: mpocsisk@freemail.hu

 

 

 

1696 óta lehet tudni dátummal igazolhatóan az iskoláról. A Bazilita-rend által működtetett iskola jogutóda. 1780-ban került sor a rend világiakat tanító iskolakomplexumának megnyitására. A milleneumra a rend új iskolát épített, ahol szerzetes papok és civil tanítók dolgoztak.

 

A rend megszűnte után állami iskolát hoztak létre. Hagyományos iskolaszerkezetben indult a nyolcosztályos képzés. 1961-1962-ben új iskolát építettek 6 tanteremmel. Ezt 1987-ben egy tornateremmel és tantermekkel bővítették. Jelenleg 13 tanteremben, 3 szaktanteremben és 1 tornateremben folyik az oktatás.

 

Az intézmény fenntartója a Máriapócs Város Önkormányzata.

Iskolánkba beiratkozott diákok száma 2010/2011. tanévben 165 fő, alapfokú művészeti képzésen 111 fő vesz részt. Három évvel ezelőtt indítottuk az angol-magyar két tanítási nyelvű oktatást. Az első három évfolyamon jelenleg 46 gyermek tanulja intenzíven az angol nyelvet.

Tanulóink rendszeres színházlátogatók, általában 50-80 diák rendelkezik színházbérlettel.

2008/2009. tanévtől az integrációs program keretében sikerült tantermeinket teljesen új bútorzattal berendezni. Kulánda Mihály, volt tanítványunk felajánlásának köszönhetően 5 tanterem és az alsó, felső közlekedő új linóleum burkolatot kapott.

 

 iskola 2

 

Nagy népszerűségnek örvend a környező települések körében, a minden évben megrendezendő mesemondó- és a komplex hangos olvasási versenyünk.

 

2001-ben az általános iskolai oktatás mellett alapfokú művészeti képzés is indult, mely 2007. évben megkapta a „Minősített Alapfokú Oktatási Intézmény” címet.

A gyerekeknek lehetőségük van zenei tagozaton belül a zongora-, fuvola-, furulya-, harsona- és trombita, citera és gitár-oktatáson részt venni, csoportos tagozaton belül dráma-, grafika-, festészet- és néptánc oktatáson.

 

Növendékeink minden évben Művészeti Gálán adnak számot megszerzett tudásukról.

 
iskola

Az iskolai énekkar az intézményi és a városi rendezvények rendszeres szereplője.

Iskolánkban évente háromszor tart előadást megyei Filharmoniai Társaság a zenei élet neves szereplőivel.

 

2008. szeptemberétől bevezetésre került a két tanítási nyelvű oktatás. A gyerekek első évfolyamtól kezdve heti 10-12 órában játékosan ismerkedhetnek az angol nyelvvel. Az idegen nyelvi oktatásban nagy szerepe van a motorikus és emocionális elemeknek, a tárgyakkal való manipulálásnak, a rajznak, az imitációs mozgásnak, az énekes és táncos játékoknak. Emiatt nagy jelentősége van a készségtárgyak, ének-zene, rajz, technika és testnevelés idegen nyelven való oktatásának is.

 iskola 3

A folyamatos idegennnyelvi környezet biztosítása érdekében angol anyanyelvi mentor tanárt is foglalkoztatunk. Az első két évben a kanadai származású Tara Mc Quoid, 2010-ben pedig egy ausztrál házaspár Amanda Christine Weisz és Daniel Peter Willcocks segítik tanulóinkat.

tra tra htn 

 

 

2006 óta intézményünk a nyírlugosi Báthori István Középiskola és Szakiskola tagintézményeként felnőttek részére gimnáziumi és szakiskolai képzést nyújt. A felnőttképzésben 150 környékbeli ember vesz részt. Az eltelt idő alatt közel 100 fő tett érettségi vizsgát, és 40 fő szerzett középfokú pénzügyi számviteli ügyintézői OKJ-ben szereplő szakképesítést.