Tájékoztató

MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

J E G Y Z Ő J É T Ő L

4326. Máriapócs, Kossuth tér 1. sz.

Telefon száma: 42/554-500.

Telefax száma: 42/554-502.

T Á J É K O Z T A T Ó

 

A 2013. évben teljesítendő helyi adó, gépjárműadó és kötelezettségekről.

 

Tisztelt Adózó!

 

Az alábbiakban szeretném tájékoztatni, hogy az önkormányzat adóhatósághoz ez évben teljesítendő:

Magánszemélyek kommunális adója, gépjárműadó, iparűzési adó adóelőleg befizetési határnapja     2013. március 18.

 

 

-       gépjárműadó első félévi összege OTP RT. Nyírbátori Fiókjánál vezetett             11744058-15404084-08970000 számú Máriapócs Város Önkormányzat gépjárműadó beszedési számlára.

 

-       magánszemélyek kommunális adó első félévi összege(4 000 Ft/adótárgy) az OTP Rt Nyírbátori Fiókjánál vezetett 11744058-15404084-02820000 számú Máriapócs Város Önkormányzat magánszemélyek kommunális adó számára.

 

-       Az iparűzési adó 2012. évi adóelőleg az OTP Nyírbátori Fiókjánál vezetett       11744058-15404084-03540000 számú Máriapócs Város Önkormányzat iparűzési adó beszedési számlára.

 

-       Az adó késedelmes megfizetése miatt felszámított késedelmi pótlék az OTP Rt. Nyírbátori Fiókjánál vezetett, 11744058-15404084-03780000 számú, Máriapócs Város Önkormányzat késedelmi pótlék beszedési számlára, fizethető vagy utalható.

 

Felhívom a tisztelt figyelmét, hogy az adó késedelmes megfizetése esetén az esedékesség napjától a befizetés napjáig késedelmi pótlékot kell fizetni, melynek mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része.

 

A bejelentkezési, bevallási, befizetési, adatszolgáltatási kötelezettségnek elmulasztása esetén a hatályos jogszabályok értelmében az adóhatóság köteles mulasztási bírságot kiszabni.

 

Az adózással kapcsolatos kérdésekben továbbra is szívesen állunk rendelkezésükre.

 

Máriapócs, 2013. január 13.

 

                                                           T i s z t e l e t t e l:

 

                                                                                  Sárréti Barbara

                                                                                           aljegyző

 

 

Iparűzési adó feltöltés 2013 nyomtatvány

Bevallás magánszemély kommunális adójáról

Bevallás ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység esetén

Bevallás gépjárműadóról

Bevallás 2012. évi helyi ip.adó.tevékenység esetén

Bevallás a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

Bejelentkezés, változás bejelentés